Til topp

"Vi skal skape de beste energi-
løsningene for kundene våre"

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef
Årsrapport 2013
Mer om Hafsund ASA...